marți, 11 decembrie 2018

COMUNICAT


In cadrul Sedintei Comitetrului Director din data de 20.11.2018 au fost reluate si discutate problemele principale ale Cartierului si s-au adoptat urmatoarele Hotarari:
1.   Referitor la Procesul Verbal incheiat intre Asociatia Baneasa Lac si dl. Dan Tudorache (actualul primar al sectorului 1) si staful de campanie al PSD pentru alegerile locale diin 5 iunie 2016 care poate fi consultat aici  constatam ca desi au mai fost organizate 2 intalniri intre reprezentanti ai Asociatiei cu dl. primar Dan Tudorache si o serie de colaboratori ai dumnealui la sediul primariei S1 rezultate concrete nu s-au inregistrat.
S-a hotarat transmiterea unei scrisori adresate domnului primar Dan Tudorache prin care sa organizam o intalnire intre Asociatie si dumnealui pentru a evalua realizarea in practica a propunerilor.
2.   Referitor la modificarea liniei de autobuz 331 astfel incat sa deserveazsca si Cartierul Baneasa Lac.
Cu sprijinul unei doamnei Ioana Ene Dogioiu locatar al cartierului nostrum, la inceputul anului presedintele Asociatie dl. Catalin APOSTOL si dl. Neculai NABARJOIU au fost invitati la o discutie in Biroul domnului director general al RATB, discutie care nu s-a concretizat cu absolut nimic. Dl director general nu a dat sub nicio forma curs propunerilor noastre invocand diverse motive (exista si un raspuns scris pe care il puteti consulta aici). Pur si simplu nu a existat nici cea mai mica intentie de sprijinire a acestui demers. Primaria S1 a declinat aceasta activitate ca nefiind in competenta acesteia.
S-a hotarat reluarea cat mai urgenta a acestor demersuri mai ales ca numarul de locatari a crescut prin darea in folosinta integrala a Complexului Barcelona si a Complexului Parc Rezidence. Traficul se va ingreuna simtitor si prin deschiderea complexului Lidl si a Scolii Germane din incinta Foradex.
3.   Transforamrea locului viran in parc. Proprietarul acestui teren BNR, a comunicat ca poate pune la dispozitie acest teren numai unei Asociatii de Utilitate Publica. Asociatia Baneasa Lac nu are aceasta calitate, iar pentru a o obtine sunt necesari o serie de pasi inclusv angajarea minim a unei personae cu contract. Nu dispunem decat de suma de 5000 de lei conservata intr-un cont. Asociatia nu a efectuat cheltuieli decat strict de constiturea acesteia si raportari financiare. Incasarile nu au provenit decat din contributia de 2% din impozitul celor care au dorit sa doneze acest procent din impozitul afferent salariilor in favoarea Asociatiei.
S-a hotarat initierea demersurilor de transforamre a Asociatiei Baneasa Lac intr-o Asociatie de utilitate publica.

4.   Referitor la accesul, stationarea si abandonarea autoturismelor altor proprietari altii decat cei din cadrul Asociatiei pe strazile aferente Cartierului Baneasa Lac, s-a hotarat de urgenta initierea demersurilor privind instalarea placutelor cu stationarea interzisa cu execeptia riveranilor. Va fi solicitat sprijinul politiei locale a Sectorului 1 in situatia nerespectarii acestor indicatoare.

5.   Referitor la promovarea unui nou PUZ pe strada Nuferilor in vederea edificararii unui bloc S+P+3E+M cu incalcarea mai multor norme legale Asociatia va formula cerere de chemare in instanta a tuturor persoanelor responsabile din admnistratia locala si generala si anularea autorizatiei de constructive. Persoanele interesate care detin informatii in acest sens sau sunt vatamate in dreptul lor sunt rugate sa sprijine demersurile Asociatiei.

Presedinte Asociatia Baneasa Lac
Catalin APOSTOL


sâmbătă, 8 decembrie 2018

Pe gardul de la fostul FORADEX a aparut un anunt datat cu 10.12.2018

Pe gardul de la fostul FORADEX a aparut acest anunt cu data de 10.12.2018. 
Inteleg ca este un demers legal de pregatire a modificarii PUZ-ului pentru a se permite "Construire ansamblu cu functiune mixta - locuinte colective, comert, sevicii (hotel si aparthotel), centru spa_s+ds+p - s+ds+p+9e". 
De remarcat urmatoarele: 

  • intentia de se construi cladiri de 9 etaje (peste 30m inaltime) intr-o zona unde regimul de inaltime actual este de p+4;
  • construirea intr-o zona rezidentiala a unui complex cu activitati de comert si servicii hoteliere ce vor presupune inclusiv organizarea de evenimente, langa un ansamblu rezidential, cu un risc aproape cert de poluare fonica. 
Din anunt rezulta ca publicul se poate exprima referitor la acest demers. 
Daca este de interes si pentru noi, cred ca ar trebui sa analizam daca este cazul sa formulam un punct de vedere pe care sa il comunicam primariei. Acum este momentul legal cand ne putem exprima.
Bogdan Abaza

marți, 27 noiembrie 2018

Comunicat al Asociatiei Baneasa Lac


In data de 20.11.2018 la sediul CAR Coeziunea Sociala din Aleea Pajurei nr. 13 a avut loc intalnirea Comitetului Director al Asociatiei Baneasa Lac.
S-au analizat  o serie de probleme ale cartierului, dintre care prezentam:
Urmare a Ordinului ministrului apararii nationale nr. 107/2018 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinta asupra terenului… proprietarii Cartierului Baneasa Lac au fost Notificati cu privire la obligativitatea semnarii unor Contracte de Comodat si anularea Contractelor de dare in folosinta cu titlu oneros.
Asociatia Baneasa Lac apreciaza intentia buna a MApN de a anula chiria perceputa in baza actualelor contracte dar isi mentine punctul de vedere ca aceste noi contracte exced legalitatii atat ca forma cat si prin continut. Semnarea acestora pot genera consecinte, cea mai grava fiind imposibilitatea vanzarii imobilului decat unor cumparatori proveniti doar din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala.
            Argumente:
1.    Actiunea MApN este abuziva si creeaza intr-un mod nejustificat o stare de incertitudine cu privire la dreptul proprietarilor din Cartierul Baneasa Lac asupra terenului pe care acestia si-au edificat constructiile;
2.    In conformitate cu art. 42 din Legea 346/2006 privind organizarea si functionarea MApN (in vigoare la data semnarii contractelor cu titlu oneros) MApN a incheiat la acea data cu proprietarii imobilelor Cartierului Baneasa Lac contracte de dare in folosinta cu titlu oneros asupra terenului detinut de fiecare, pe durata existentei constructiei edificate de acestia din fonduri proprii (ulterior autentificate notarial).
Dreptul transmis de MApN nu a fost unul de inchiriere (drept de creanta) ci un drept de superficie (drept real).
In doctrina, dreptul de superficie a fost definit ca un drept real principal, dezmembramant al dreptului de proprieate asupra unui teren, care consta in dreptul de proprietate al unei persoane, numita superficiar, privitor la constructiile, plantatiile sau alte lucrari ce se afla pe un teren proprietatea altuia, teren asupra caruia superficiarul are un drept de folosinta. Dreptul de superficie este un drept real imobiliar si este un drept perpetuu care dureaza atat timp cat exista constructia sau lucrarea ce se afla pe terenul proprietatea altei personae, fara a putea fi stins prin neuz, fiind si un drept imprescriptibil.

Dreptul de superficie confera titularului sau atributele de posesie, folosinta si dispozitie. Posesia si folosinta terenului pe care se afla constructia sau lucrarea respectiva se pot exercita in stransa legatura si in limitele necesare exercitarii dreptului de proprietate care intra in alcatuirea dreptului de superficie.

Dreptul de superficie poate fi cu titlu oneros sau titlu gratuit.

Potrivit art. 1166 din Codul Civil, “contractul este acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane […]”.

Nu exista nicio prevedere legala sau contractuala care sa permita MApN sa modifice in mod unilateral contractual in baza caruia proprietarii din cadrul Cartierului Baneasa Lac au dobandit un drept de superficie asupra terenului, cu atat mai mult care sa impuna obligatia semnarii unui anumit tip de contract.

3.    Prin Legea nr. 167/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 349/2006 de functionare a MApN, s-a modificat art. 42 din Legea nr. 346/2006, dupa cum urmeaza:
(1)     Pentru construirea de locuinte proprietate personala, din fondurile personalului propriu, ale cadrelor militare in rezerva si in retragere, soldatilor si gradatilor profesionisti in rezerva, personalului civil, se pot desfasura programe de locuinte, pe terenuri disponibile, proprietate privata a statului, aflate in admnistrarea ministerului, puse la dispozitie pe baza de contrat de comodat, conform dispozitiilor Codului civil, beneficiarilor, pe durata existentei constructiilor, inclusiv in cadrul proiectelor si contractelor aflate in derulare.
(2)     Beneficiar al programelor prevazute la alin. (1) poate fi si personalul incadrat in celelalte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, atunci cand raman unitati locative necontractate.
(3)     Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) pot beneficia o singura data de programele pentru construirea de locuinte proprietate personala. Prioritatea de inscriere in program se stabileste pe baza criteriilor aprobate de ministrul apararii nationale.
(4)     In situatia in care planul de urbanism prevede existenta unor spatii sociale si comerciale, care sa deserveasca ansamblul de locuinte, acestea se construiesc din fondurile operatorului economic si raman in proprietatea acestuia, iar pentru terenul afferent constructiilor Ministerul Apararii Nationale acorda un drept de folosinta, cu titlu oneros, valoarea fiind stabilita prin expertiza/evaluare de specialitate.”
Avand in vedere modificarea legislativa mentionata mai sus, MApN a emis Ordinele 107/2018 si 108/2018 prin care se mentioneaza “obligativitatea inlocuirii contractului de dare in folosinta cu titlu oneros […] cu contracte de comodat.”
Apreciem ca atat timp cat Legea 167/2016 nu face nicio referire la “obligativitatea” inlocuirii unui contract, ordinele mai sus mentionate adauga la lege in mod nepermis.
Insa, chiar si presupunand prin absurd ca prin formularea “inclusiv in cadrul proiectelor si contractelor aflate in derulare”, legiuitorul s-ar referi si la contractele incheiate de proprietarii din cadrul cartierului Baneasa Lac, ordinele MApN (in fond ordinul M107/2018 ne intereseaza fiind cu referire concreta pentru Cartierul Baneasa Lac) ignora un principu fundamental: LEGEA CIVILA NU RETROACTIVEAZA.
Potrivit art. 6 din Codul civil: “legea civila este aplicabila cat timp este in vigoare. Aceasta nu are putere retroactiva”.
Potrivit art. 15 din Constitutia Romaniei, “legea dispune numai pentru viitor […]”
Prin urmare apreciem ca este inadmisibil ca MApN, prin UM 02036, sa trimita notificari proprietarilor de imobile din Cartierul Baneasa Lac, prin care sa comunice despre obligativitatea prin care o lege din 2017 s-ar aplica unui contract incheiat in anul 2008.
Consimtamantul proprietarilor de locuinte care au semnat deja contractul actual de comodat a fost viciat in mod intentionat de MApN, prin dol.
In fond care sunt riscurile:
Va prezentam mai jos diferentele principale intre dreptul transmis de MApN prin contractual cu titlu oneros si dreptul de comodat impus de MApN a fi resemnat.
Drept real (superficie)- ce poate fi cu titlu oneros sau titlu gratuit
Drept de creanta (comodat)
-este un dezmembramant al dreptului de proprietate
-este un drept subiectiv patrimonial
-este un drept ce poate fi transmis prin acte intre vii cat si prin succesiune
-in principiu, este un drept intuitu personae, care inceteaza odata cu transmiterea proprietatii constructiei prin acte intre vii sau prin succesiune*
-nu poate fi denuntat in mod unilateral
-poate fi denuntat in mod unilateral

Atragem atentia ca in cazul decesului titularului dreptul de folosinta, conform art. 2156 din Codul civil, contractul de comodat inceteaza de drept. Mostenitorii pot obtine un drept de folosinta asupra terenului in baza unui nou contract doar in situatia in care fac parte din personalul MApN (si alte structuri din SNAOP).
Mai mult, astazi un numar considerabil din proprietarii actuali din Cartierul Baneasa Lac nu fac parte din personalul MApN.
Potrivit unui raspuns primit de la juristul UM 02036, acesti proprietari nu fac obiectul “obligativitatii” inlocuirii contractelor.
In aceste conditii se naste intrebarea: in ce baza legala unii proprietari sunt obligati sa incheie contracte de comodat, iar altii nu, nefiind nicio distinctie in acest sens in Legea nr. 346/2006 astfel cum a fost modificata.
Pe de alta parte ordinul minstrului apararii M 156/2005 prin care s-a reglementat modalitatea de incheiere a contractelor de dare in folosinta cu titlu oneros a terenurilor aferente imobilelor si prin care s-a stabilit inclusiv cuantumul chiriei a fost abrogat. Deci in acest moment nici MApN nu mai are baza legala pentru anul 2019 sa emita Decizii de Impunere si sa calculeze cuantumul acestora, pentru niciun proprietar fie el provenit din Sistemul National de Aparare sau din alta parte.
Alte argumente:
1.    Art. 3 al Ordinului 107/2018 (in vigoare din 17 iulie 2018) prevede ca la 60 zile de la data intrarii in vigoare a acestuia se abroga Ordinul M156/2005, situatie in care, in opinia Asociatiei, dreptul de folosinta asupra terenului urmare a semnarii contractelor cu titlu oneros nu isi inceteaza efectele.
2.    Ordinul M107/2018 vizeaza cartiere viitoare nu deja edificate si drept urmare nici resemnarea unui nou proces verbal de predare-primire a terenului nu isi are rostul cat mai ales nu poate face obiectul unei noi intabulari la OCPI asa cum solicita MApN.
3.    In Contractele de Dare in Folosinta cu Titlu Oneros semnate de catre proprietarii de locuinte din Cartierul Baneasa Lac si care sunt si Autentificate Notarial se prevad, la pct 8., modalitatile de incetare a contractului astfel:
8.1. Contractul de constituire a dreptului de folosinta inceteaza de drept prin:
a) pieirea constructiei;
b) prin efectul instrainarii […]
c) prin dobandirea de catre co-contractant a dreptului de proprietate asupra terenului sau de catre contractant a dreptului de proprietate asupra constructiei iar la pct. 10 Clauze finale se precizeza modalitatea de modificare astfel:
10.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractate.
In concluzie unica solutie care sa corespunda intereselor actuale ale proprietarilor cartierului Baneasa Lac este modificarea prin act aditional a contractelor de Dare in Folosinta cu Titlu Oneros in Contracte de Dare in Folosinta cu Titlu Gratuit.
Asociatia a solicitat o intrevedere cu reprezentantii ministerului, lucru neagreat de conducerea MApN, intrucat s-a finalizat doar cu un simplu raspuns care nu acopera nici pe departe problematica expusa mai sus.
Cu riscul de a ni se raspunde ca ni s-a raspuns odata vom mai solicita inca o intrevedere cu reprezentatii MApN. In aceste conditii reinnoim recomandarea catre proprietarii de locuinte ai Cartierului Baneasa Lac sa nu se grabeasca in a semna alte tipuri de contracte.
Multumiri domnilor Grecu Sorin si Constantin Bohoru pentru sprijinul acordat.
Despre celelalte problem discutate in cadrul sedintei vom reveni.

Presedinte Asociatia "Baneasa Lac"
Catalin Apostol

joi, 15 noiembrie 2018

Convocare Comitet Director

Presedintele Asociatiei Baneasa Lac, dl. Apostol Catalin, convoaca sedinta Comitetului Director, marti, 20.11.2018, ora 14.00, la punctul de lucru din str. Pajurei, nr. 13, in scopul analizarii raspunsului primit de la Ministerul Apararii Nationale la adresa inaintata cu nr. 5/10.10.2018. 
La sedinta sunt invitati sa participe toti cetatenii interesati de acest subiect.
Pana la clarificarea acestei probleme care poate genera consecinte viitoare pt. o parte a proprietarilor, cea mai grava fiind imposibilitatea dreptului de a transmite proprietatea unor terte persoane, altele decat cele provenite din sistemul national de aparare si ordine publica, Asociatia Banasa Lac recomanda celor vizati sa nu se grabeasca la incheierea unor astfel de contracte. Vom reveni cu precizari ulterioare.
 
Continutul corespondentei il puteti gasi accesand link-urile:
https://drive.google.com/open?id=16lq1g6OsoRalc0bWauwtR3qm1Xl3sDEn
https://drive.google.com/open?id=1uybSGNpgySSMNJkwoJRxB9DTLqHdoh1r

miercuri, 14 noiembrie 2018

Autoritatile administratiei publice locale vor sa ne sufoce. Ce-i de facut?

   Din informatiile noastre, este pe cale sa fie promovat de catre PMB un nou PUZ pe strada Nuferilor, spre lac, pe dreapta, imediat dupa cele doua imobile nou construite. Va fi un bloc P+2+3 retras. Problema cea mai grava este aceea ca se pare ca acest bloc va cuprinde in jur de 15 apartamente si garsoniere, adica peste 20 de masini in plus pe strada. Este evident ca acea portiune a strazii Nuferilor va fi complet blocata, din lac pana la intersectia cu Bujorului.
       Este incredibil cum autoritatile locale nu vor sa ia in considerare ca in aceasta zona cu strazi foarte inguste si cu un singur sens de acces, in celalalt sens fiind lacul, nu se poate construi nici macar in limita reglementarilor PUG si in niciun caz nu se pot acorda POT-uri, CUT-uri, retrageri sau regimuri de inaltime mai permisive prin promovare de PUZ-uri sau PUD-uri. Vor distruge pur si simplu acest cartier.

   Cu respect,
Angelusiu Petru
Vicepresedinte,
Asociatia Baneasa-Lac

NOTA:  La data de 16.11.2018, am primit pe adresa asociatiei noastre urmatoarele  informatii pe acest subiect (vedeti si comentariile): 

Stimati vecini,
In legatura cu situatia semnalata de catre dl. Angelusiu, si anume construirea unui bloc pe strada Nuferilor nr. 81, din informatiile noastre nu este un nou PUZ promovat de catre PMB, ci o reautorizare a AC nr. 69/3/N din 2007 de catre PS1. Si nu va fi un P+2+3 retras, ci S+P+3E+M, deci ditamai magaoaia de bloc, dezvoltat de cei din clanul Onoriu, care se pare ca in urma limitarilor pe care le au in zona Damaroaia – Bucurestii Noi datorita eforturilor ASCDBN, s-au reorientat spre zona noastra.
Data fiind situatia critica in care se afla intreg cartierul nostru, dar in special vecinii din proximitatea viitoarei cladiri, ii informam ca daca vor sa atace in instanta acest abuz, sa faca plangeri si sa ia orice alte masuri care sa impiedice construirea acestui bloc, APLB le va fi alaturi. Orice efort al oricarei persoane pentru dezvoltarea civilizata a zonei este automat si lupta noastra. In acest sens facem un apel catre toti locuitorii de a pune umarul la rezolvarea acestui caz, pentru ca afecteaza intregul cartier, nu numai pe cei din imediata vecinatate. Va multumim!
Astazi Asociatia noastra a contactat si presa in legatura cu acest caz. Daca aveti elemente noi va rugam sa ni le aduceti la cunostinta.
Cu respect,
Asociatia Protectia Lacului Baneasa
Str. Nuferilor nr. 73, cam. 1, Sector 1, Bucuresti
Tel.: +40744351025
e-mail: aplb.bucuresti@gmail.com

marți, 23 octombrie 2018

Convocarea Comitetului Director al Asociatiei Baneasa Lac

Presedintele Asociatiei Baneasa Lac, dl. Apostol Catalin Constantin, convoaca sedinta Comitetului Director in ziua de joi,  25.10.2018, ora14.00, cu urmatoarea ordine de zi:
1.    Situatia punerii in aplicare a Ordinului Ministrului Apararii Nationale nr. M 107/29.06.2018;
2.    Stadiul rezolvarii angajamentelor administratiei publice locale, conform Protocolului de colaborare incheiat de catre Asociatia noastra, in campania de alegeri locale din 2016, cu candidatii la functia de primar al Sectorului 1;
3.    Demersuri privind limitarea accesului autovehiculelor in incinta cartierului M.Ap.N., cu exceptia riveranilor.
4.    Probleme referitoare la modernizarea strazilor Bujorului, Liliacului si Nuferilor,  precum si demersurile Asociatiei Protectia Lacului Baneasa.
La sedinta poate participa oricare locuitor domiciliat in zona Lacului Baneasa.
Loc de desfasurare: Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 (in acelasi sediu in care functioneaza si CAR COEZIUNEA SOCIALA).

miercuri, 10 octombrie 2018

Urmare a adunarii generale desfasurate astazi, 10.10.2018, participantii au hotarat sa se expedieze Ministerului Apararii Nationale urmatoarea solicitare:


ASOCIATIA BANEASA LAC

UNIREA FACE PUTEREA! Impreuna, pentru binele cetatenilor!

Adresa   Bucuresti, Str Bujorului, nr. 37 D, Sector 1, Telefon   0732716706,0722258577,0736600961

Nr. 5/10.10.2018

Catre :
   MINISTERUL APARARII NATIONALE

In atentia:       Domnului Ministru Mihai-Viorel FIFOR
Subiect :          Punerea in aplicare a Ordinul Ministrului nr. M 107/29.06.2018


Va rugam sa aprobati si sa dispuneti o intalnire intre conducerea asociatiei noastre si reprezentantii ministerului, in scopul clarificarii urmatoarelor aspecte juridice care ar putea rezulta din aplicarea Ordinului M107/29.06.2018, respectiv:

  1. Odinul M 107/2018 face referire doar la HG 190/2005, art. 1. alin. 1, Legea 346/2006, art. 49, alin 1 si 2, fara sa tina seama de prevederile HG 570 si 990 din 2005, care nu sunt abrogate.
  2. Modelul de contract de comodat, prevazut in anexa la Ordinul M 107/2018, nu tine cont de faptul ca locuintele din Ansamblul rezidential Baneasa-Straulesti sunt deja edificate si, in consecinta, nu este aplicabil celor 241 de proprietari de imobile, acesta referindu-se la edificarea unor imobile viitoare
  3. Necesitatea autentificarii la notarul public a contractului de comodat.
  4. Contractele de credit incheiate cu banca prevad obligativitatea obtinerii acordului bancii finantatoare pentru orice acte care privesc proprietatea edificata.
  5. Ce se intampla cu noii proprietari ai imobilelor edificate, care nu fac parte din institutii publice sau nu sunt cetateni romani (HG 190/2005 si Legea 346/2006, art. 49, alin. 1 si 2).
  6. Ce se intampla in situatia in care titularii contractului de comodat au decedat.


Cu stima si multumiri,
PRESEDINTE  ASOCIATIE,                               
APOSTOL  CATALIN-CONSTANTIN

marți, 9 octombrie 2018

Anunt

In vederea analizarii notificarilor trimise de catre Ministerul Apararii Nationale, comunicate prin Unitatea Militara  nr. 02036 Pantelimon, unitate care gestioneaza terenul pe care este amplasat complexul de locuinte Cartier Baneasa Lac, presedintele asociatiei acestui cartier (Asociatia Baneasa Lac) convoaca sedinta Comitetului Director in data de 10.10.2018, ora 14, la sediul din Aleea Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucuresti. 
Proprietarii aflati in relatie contractuala cu M.Ap.N. si care sunt interesati sa participe la aceasta sedinta sunt bineveniti.
Datele si concluziile acestei intalniri vor fi postate pe site-ul Asociatiei.

PRESINTELE ASOCIATIEI BANEASA LAC,
Catalin APOSTOL

marți, 11 septembrie 2018

Asociatia Protectia Lacului Baneasa - succes obtinut in instanta de judecata


In legatura cu suspendarea  executării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 522/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Str. Liliacului nr. 41-45, sector 1, Bucuresti”, obtinuta de APLB in instanta, va anuntam ca Asociatia noastra a notificat toate institutiile care au legatura cu acest PUZ, pentru a li se aduce la cunostinta aceasta hotarare si a lua toate masurile legale care se impun pentru respectarea acesteia.

Toate cele bune!

Asociatia Protectia Lacului Baneasa
Str. Nuferilor nr. 73, cam. 1, Sector 1, Bucuresti
Tel.: +40744351025
e-mail: aplb.bucuresti@gmail.com


Şedinţe (Portalul instantelor de judecata din Romania)
20.07.2018


Către:             Consiliul General al Municipiului Bucuresti si
     Primaria Municipiului Bucuresti
o     Comisia Tehnica de Circulatie
o     Comisia de Coordonare Lucrari Edilitare
o     Directia Generala Urbanism si Amenajara Teritoriului
B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00, fax: 021.312.00.30

     Ministerul Culturii – Directia pentru Cultura Culte si Patrimoniul Cultural National a mun. Bucuresti
Bucuresti, Sectorul 2, Strada Sfantul Stefan, nr. 3
Email office@apmbuc.anpm.ro, fax. 021/ 430 66 75;

     I.S.U. Bucuresti – Ilfov
            Calea 13 septembrie nr.135, sector 5
Telefon: 021.207.55.00, Fax: 021.316.51.16 E-mail: contact@isubif.ro

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti
Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060841
Fax: 021/ 430 66 75; Telefon: 021/ 430 66 77;
            Autoritatea Aeronautica Civila Romana

     Autoritatea Aeronautica Civila Romana
            Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 38-40, sector 1, Bucuresti, Romania
Telefon +40.21.208.15.08, FAX +40.21.208.15.72, +40.21.233.40.62
Email dir.gen@caa.ro; Petitii online: petitii@caa.ro


Ref.     Comunicarea Hotărârii nr. 4955/2018 - Tribunalul București in dosarul nr. 7995/3/2018
Suspendarea executării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 522/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Str. Liliacului nr. 41-45, sector 1, Bucuresti”Subscrisa ASOCIATIA “PROTECTIA LACULUI BANEASA”, cu sediul în București, str. Nuferilor nr 73, bl. C1, sector 1,  CUI 37144730, inregistrata in Registrul Special de pe lângă Judecătoria Sector 1, Partea A, Sectiunea I cu nr. 27/23.02.2017, IBAN RO51BREL0002001389340100 deschis la Libra Internet Bank (in continuare “Asociația”),  reprezentată prin Director Executiv Savulescu Bucur Alexandru,

vă comunicam atașat, în extras de pe portalul instantelor de judecata,  Hotârea nr. 4955/2018 pronunțata de Tribunalului București in dosarul nr. 7995/3/2018 prin care instanta a decis: “Admite cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 522/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Str. Liliacului nr. 41-45, sector 1, Bucuresti”

Va solicitam sa ne comunicati daca, pentru imobilul din Str. Liliacului nr. 41-45, sector 1, București” s-a emis vreo autorizație de construcție în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 522/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Str. Liliacului nr. 41-45, sector 1, București” si in caz afirmativ, sa ne comunicați copia acestei autorizații de construcție.

De asemenea, va solicitam duceți la îndeplinire dispozițiile instantei de judecata, să comunicați aceasta hotărâre tuturor departamentelor interesate.

Cu stimă,


ASOCIATIA “PROTECȚIA LACULUI BĂNEASA
Director Executiv,                                                                                                       Data:                
Savulescu Bucur Alexandru                                                                                       01.08.2018